Borsa Okulu
Fama-French Üç Faktör Modeli - Yazdırılabilir Sürüm

+- Borsa Okulu (http://www.borsaokul.com)
+-- Forum: PORTFOY YONETIMI (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Portföy Teorileri (/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Konu: Fama-French Üç Faktör Modeli (/showthread.php?tid=67)Fama-French Üç Faktör Modeli - BorsaOkulu - 12-22-2012 09:07 PM

Fama-French Üç Faktör Modeli


RE: Fama-French Üç Faktör Modeli - BorsaOkulu - 12-22-2012 09:07 PM

MFM’nin geliştiği yıllarda bazı çalışmalar, hisse senedi getirilerini etkileyen bazı içsel faktörlerin de olabileceğini araştırmaya başlamıştır.
Şirkete özgü olan bu içsel faktörler şirket karakteristikleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu karakteristiklerin hisse senedi getirileri
üzerindeki etkisi Fama ve French (1993) tarafından genelleştirilerek “Fama ve French Üç Faktör Modeli (FFM)”ortaya konulmuştur.
1993 tarihli çalışmalarında üç faktörün (şirket büyüklüğü, defter değeri / piyasa değeri oranı ve pazar getirisinin), hisse senedi getirilerini
belirlemede etkili olduğunu saptayan Fama ve French izleyen yıllarda FFM’yi uluslararası boyutta da test etmişledir.
Fama ve French (1998), 29 ülkeyi kapsayan çalışmalarında,FFM’nin uluslararası boyutta da hisse senedi getirilerini tahminde başarılı olduğunu tespit etmişlerdir.